Shop SEMIC

“En menys de 10 anys ja no parlarem d’Administració Electrònica, sinó d’'Administració', sense més”.

11-07-2019

Amb la formació dels nous governs als ajuntaments, posem la mirada en el món de l’Administració Electrònica per comprovar el seu nivell de maduresa digital i descobrir com pot la tecnologia promoure la transparència i millorar la relació govern-ciutadà.

I ho fem amb Joan Font, BDM d’eCityclic, la marca especialitzada de SEMIC en solucions tecnològiques per a l’Administració Pública.

 

P. Cada vegada és més habitual per part de la ciutadania, reclamar transparència als seus governs. Com poden correspondre les administracions en aquest cas? 
 
R. Doncs tenen eines tan completes com el PAM (Pla d’Acció Municipal), una solució molt recomanable pels nous governs perquè permet que els objectius polítics del seu programa electoral quedin plasmats de manera molt visual en un entorn web que qualsevol ciutadà pot consultar. És una plataforma que permet donar a conèixer el full de ruta que seguirà el govern i el percentatge de compliment al llarg del seu mandat. A més, el PAM es pot integrar amb el CIS, el Catàleg Integral de Serveis, i ajuda al càlcul del cost del serveis, millora la gestió de recursos humans i optimitza la organització.

També hi hauria el Portal de Transparència, la Seu Electrònica i el Portal Open Data que són necessaris per complir amb la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’Àudio VídeoActa, per a publicar en format vídeo o només l’àudio de les sessions plenàries; i el Registre d’Interessos que facilita la declaració de béns i activitats dels càrrecs electes.

 

P. Espanya és el quart país en transició cap a una Administració Electrònica completa, per davant de països com França, Italià o Alemanya però per darrera de Finlàndia, Estònia i Dinamarca. Què creus que és el que fa que no sigui el primer de la llista?

R. Doncs que tot i que cada cop es pren més consciència de la importància de la no utilització del paper, encara hi ha barreres que frenen la transformació digital. Com per exemple: la falta d’experiència amb recursos TIC, la resistència al canvi en pràctiques laborals, la falta de confiança a un sistema digital per la ciberseguretat,...

Cada cop les Administracions en són més conscients, però també és cert que el fet que la gran majoria dels funcionaris tinguin més de 50 anys no ajuda a que el canvi es faci de manera tan ràpida perquè no estan acostumats a treballar tan electrònicament. En canvi, les noves generacions de funcionaris presenten més bona predisposició cap a la transformació digital completa.

Som el primer de la llista dels països/estats “grans”, i el darrer dels “petits”, ho veig lògic, els canvis costen menys de fer en entorns més petits i controlats.

 

P. Quins beneficis té la transformació digital per a les Administracions Públiques? I per a la ciutadania?
 
R. Per a les Administracions Públiques la transformació digital té molts beneficis: incrementar la productivitat, realitzar gestions més eficients, facilitar el dia a dia als treballadors públics, mostrar-se més transparents, fer un bon govern,... I sobretot, gestionar la documentació de manera eficient i digital per estalviar costos.

I per a la ciutadania en té molts d’altres, però les que destacaria més són: la capacitat de mantenir una millor comunicació amb l’Administració i el fet de poder fer qualsevol tràmit des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense haver de presentar-se presencialment en una oficina.

 

P. L’Administració Electrònica està pensada per a qualsevol ciutadà? Com afecten els tràmits digitals a la gent més gran?
 
R. I tant que si! L’Administració Electrònica pretén ser una eina per a tota la ciutadania. Les plataformes tenen una interfície amigable i visual per a facilitar els tràmits i de totes maneres, totes aquelles persones que prefereixin fer el tràmits de manera presencial poden fer-ho a través de les oficines d’Atenció Ciutadana i fins i tot presentar la documentació en paper. Això sí, l’Administració, per la seva banda, el que fa és digitalitzar de forma segura aquesta documentació per incloure-la a l’expedient electrònic, de manera que la gent gran (o els menys integrats digitalment) puguin seguir fent les seves gestions sense problemes.

 

P. SEMIC té una àmplia experiència en el sector públic. Quan i per què va néixer eCityclic?
 
R. Els anys d’experiència de SEMIC en aquest sector han aportat un grau de coneixement molt alt, que ens ha permès especialitzar-nos i l’any 2015 vam crear la marca eCityclic per reunir les solucions i serveis que oferim per l’administració pública, alhora que ens identifica més fàcilment al mercat.

 

P. Heu realitzat més de 1.300 projectes per a Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics. Com és el dia a dia del teu equip acompanyant a les Administracions Públiques en el seu camí cap a la transformació digital?
 
R. L’equip d’eCityclic és jove, multidisciplinari i està totalment involucrat amb els projectes i les Administracions. Acompanyem durant tot el procés de transformació digital a cada ens perquè es senti recolzat i sempre busquem la manera de mantenir una comunicació fluida entre el responsable de l’Administració i l’equip per tal que el projecte segueixi el millor camí possible. Gràcies a ells, els projectes es compleixen dins dels terminis establerts i ens sentim orgullosos de poder aportar el nostre gra de sorra en el canvi que està vivint l’Administració Pública i de fet tota la societat.

 

P. Quin és el futur de l’Administració Pública Electrónica?
 
R. És una pregunta difícil de contestar, però et donaré la meva opinió. Crec que en menys de 10 anys ja parlarem només d’'Administració', sense més. De fet, per llei ja ho ha de ser i penso que les noves generacions ajudaran a que es gestioni millor el canvi. Amb una Administració Electrònica tots hi guanyem, tant l’Administració com la ciutadania. Perquè no apostar-hi?

 

CONTACTA AMB NOSALTRES >


Notícies relacionades:

03/07/2019 – 5 mites sobre l'Administració Electrònica
06/03/2019 – Així ha estat la nostra experiència al CNIS 2019

 

Compartir en:

×
×
×