Shop SEMIC

Empresa

oficinas semic

SEMIC - 40 Anys

Som un proveïdor global de solucions i serveis IT amb més de 40 anys d'experiència al mercat espanyol. Ajudem a empreses privades i a administracions públiques a aprofitar les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.


trabajo en equipo

TREBALL EN
EQUIP

 • Compromís i motivació
 • Comportament ètic i transparent
 • Formació continuada
excelencia en el servicio

EXCEL·LÈNCIA EN EL SERVEI

 • Compromesos amb la qualitat i l'eficiència
 • Generem confiança amb els clients, socis i proveïdors
 • Garantim la seguretat
 • Ens basem en la innovació per evolucionar
crecimiento ssotenido

CREIXEMENT SOSTINGUT

 • Independència financera
 • Ens autofinancem
 • Reinvertim els beneficis en el negoci
 • Creixement consolidat
responsabilidad social corporativa

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

 • Som socialment responsables
 • Ens comprometem amb el medi ambient
 • Som firmants del Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global Compact)
 • Més informació
0
anys d'experiència al mercat
0
professionals al teu servei
0
milions d'Euros de facturació al 2021
0
oficines a Espanya i Andorra

QUALITAT I MEDI AMBIENT

A SEMIC apostem per satisfer als nostres clientes i per oferir productes i serveis de qualitat respectuosos amb el medi ambient. Per això estem certificats per SGS (entitat certificadora acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació - ENAC) segons les normes de certificació internacionals ISO 9001:2015 de qualitat i ISO 14001:2015 de medi ambient. Aquestes certificacions avalen el nostre compromís de qualitat i excel·lència en totes les nostres pràctiques de gestió en matèria de serveis IT, qualitat i medi ambient.

Abast: El sistema de gestió de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per a les següents activitats: Comercialització de serveis, de solucions i de productes del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

SGS ISO Certificats de Qualitat

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

La seguretat de la informació ens preocupa, per això hem implantat la ISO 27001:2013 que garanteix la confidencialitat i integritat de les dades i de la informació, així com dels sistemes que la processen. L’estàndard ISO 27001:2013 per als Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació ens permet avaluar el risc i aplicar els controls necessaris per tal de mitigar-los o eliminar-los.

Abast: Certificat del sistema de gestió de seguretat de la informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per al sistema d’informació que suporta els següents processos: La comercialització de productes, serveis i solucions relacionades amb la tecnologia de la informació i les comunicacions. D'acord amb la Declaració de Aplicabilitat versió 1.0.

SGS ISO Certificats de Seguretat

GESTIÓ DELS SERVEIS TI

La gestió del servei que ens ocupa, per un sistema implantat ISO 20000: 2018, que estableix una implementació efectiva i un plantejament estructurat per desenvolupar serveis de tecnologia d’informació fiables en el referent a la gestió de serveis de TI. El estàndard ISO 20000: 2018 per a la gestió dels serveis TI ajudarà a les empreses a obtenir serveis TI més efectius i a incorporar les millors pràctiques internacionals en la gestió de serveis TI.

Abast: Els serveis de sistemes gestionats d’impressió i gestió documental i implantació i manteniment de sistemes i infraestructures, prestats des d’instal·lacions nocturnes de Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, H1 2 - 25003 LLEIDA

SGS ISO Certificats de Seguretat

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURITAT

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és un conjunt normatiu que possibilita crear i mantenir les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures que garanteixin la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, per facilitar l'exercici de drets i compliment de deures a través d'aquests mitjans. Per als ciutadans, destinataris últims de el servei públic, suposa la garantia que les entitats públiques amb les que es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per a salvaguardar la seva informació i els seus drets.

Abast: Els sistemes d'informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA S.A. (SEMIC) han estat auditats i acceptats conforme amb les exigències de el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica, segons s'indica en el corresponent informe d’auditoria de 25/09/2020 per:

 • CATEGORIA MITJANA: sistema d'informació que dóna suport als Serveis gestionats d'impressió i gestió documental, Implantació i manteniment de sistemes, d'acord amb la categorització del sistema vigent.
 • CATEGORIA ALTA: Sistema d'informació que dóna suport als serveis de Software per administració pública, d'acord amb la categorització del sistema vigent.
Categoria Mijana Categoría Alta

cobit it governance
×
×
×