Shop SEMIC

SEMIC obté la certificació en el nivell més alt a l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat)

22-01-2021

SEMIC ha estat certificada per l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la categoria Alta en el Sistema d'informació que dona suport als serveis de Programari per a l’Administració Pública, d'acord amb la categorització del sistema vigent.

També va ser certificada en categoria Mitjana en el Sistema d'informació que dona suport als Serveis gestionats d'impressió i gestió documental, implantació i manteniment de sistemes, d'acord amb la categorització del sistema vigent.

D'aquesta manera SEMIC, com a proveïdor extern de serveis tecnològics a les Administracions Públiques, compleix amb totes les estipulacions i requeriments que l’ENS estipula per a cada servei concret, i contribueix a una transformació digital segura del sector públic.

 

QUÈ ÉS L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS)?

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) (RD 3/2010, de 8 de gener) té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està format per una sèrie de principis bàsics i de requisits mínims que garanteixen una protecció adequada de la informació.

La seva finalitat és crear i mantenir les condicions necessàries de confiança en l'ús dels mitjans per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, i així poder assegurar l'exercici de drets i el compliment de deures als ciutadans i a les Administracions Públiques.

 

UNA CERTIFICACIÓ QUE SE SUMA A LES NORMES ISO OBTINGUDES ANTERIORMENT

Amb aquesta nova certificació, sumada a l’ISO 27001 en seguretat de la informació, i protecció de les dades i informació tractada, i a l'ISO 20000-1 en l'eficient gestió de la qualitat dels serveis TI, SEMIC reuneix les condicions necessàries per a oferir un servei de IT d'excel·lència basat en la seguretat de la informació i els serveis electrònics.

SEMIC compta també amb l'ISO 9000 i l'ISO 14000, renovades recentment.

Si vols conèixer més sobre les certificacions obtingudes per SEMIC pots visitar aquest enllaç.

Compartir en:

×
×
×