Shop SEMIC

SEMIC, dins del 27% d'empreses a Espanya que compleixen oficialment amb les obligacions en igualtat de gènere

26-03-2021

Amb un Pla d'Igualtat registrat oficialment al gener de 2020, SEMIC forma part d'aquest grup reduït d'empreses

Segons el Ministeri de Treball, només el 27% de les empreses en l'estat espanyol compten amb un Pla d'Igualtat. A més de complir amb una obligació legal, per a SEMIC aquest pla simbolitza el nostre compromís amb la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, i reforça la nostra decisió de no permetre la discriminació directa o indirecta, tal com estableix també el nostre Codi de Conducta i les nostres polítiques internes en relació a la selecció i promoció de personal, a la formació, a les condicions de treball, i a la política salarial o de conciliació, entre altres aspectes.

Aquest Pla d'Igualtat es va elaborar començant per una fase de diagnòstic profund que va permetre analitzar detalladament la situació d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'empresa, a través de diferents activitats de recollida d'informació com un qüestionari intern a tota la plantilla. Posteriorment es va iniciar una fase de debat intern per a, finalment, començar un període de formulació de propostes, que es van integrar en el vigent Pla d'Igualtat registrat oficialment al gener de l'any passat.

El Pla recull propostes per a avançar en la igualtat d'oportunitats i per a integrar encara més la perspectiva de gènere en la gestió de l'empresa, plantejant accions en àmbits com la comunicació inclusiva, la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, la millora de la conciliació o la garantia d'igualtat en retribució.

L'objectiu de SEMIC a continuar treballant en matèria d'igualtat a llarg de termini, de manera permanent, revisant el pla i plantejant sempre proposades de millora contínua. Per això l'empresa compta amb un Comitè permanent d'Igualtat que, seguint les indicacions del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, està format per 4 dones i 4 homes. Aquestes persones formen part de diferents departaments i tenen capacitat de decisió, característiques que afavoreixen que les aportacions del Comitè siguin el més diverses possibles i que s'implementin de la forma més eficaç i ràpida. A més, la meitat dels membres del Comitè d'Igualtat estan designats pel Comitè d'Empresa.

Compartir en:

×
×
×