Shop SEMIC

Sellbytel

Descripción del caso de éxito: 

Sellbytel és un dels líders mundials en externalització de serveis. Per donar resposta al creixement de la companyia, hem desenvolupat un projecte d'enginyeria, disseny de l'arquitectura de xarxes i suport tècnic. Concretament, hem implantat un sistema de contingència de nodes per visualització, a un projecte d'enmagatzematge compartit iSCSi i visualització de  VMware i un sistema d'enmagatzematge i computació multitier d'alta disponibilitat amb tecnologies HP 3PAR, FC i HP Proliant.


×
×
×